อุปกรณ์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
เซิร์ฟเวอร์ DNS มักถูกระบุภายใต้การตั้งค่า Wi-Fi ขั้นสูง อย่างไรก็ตามเนื่องจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ทุกเครื่องใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่แตกต่างกันสำหรับการกำหนดค่าการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS เราจะให้ขั้นตอนทั่วไปด้านล่างเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเอกสารประกอบของผู้ให้บริการมือถือของคุณ

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณบนอุปกรณ์เคลื่อนที่:

ไปที่หน้าจอที่มีการระบุการตั้งค่า Wi-Fi
ค้นหาหน้าจอที่มีการระบุการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS
หากมีที่อยู่ IP ที่ระบุในฟิลด์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ DNS หลักและรองโปรดเขียนข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
แทนที่ที่อยู่เหล่านั้นด้วยที่อยู่ IP ของ Google:
สำหรับ IPv4: 128.199.254.96
สำหรับ IPv6:  2400:6180:0:d0::b44:7001
บันทึกและออก.
ทดสอบว่าการตั้งค่าของคุณทำงานได้ถูกต้อง

 

 

ภาพการ Set เปลี่ยนค่า Compitak Public DNS เมื่อทำการเกาะสัญญาณไร้สาย

 คู่มือการใช้งานในการติดตั้งระบบ Compitak Public DNS