โครงการ Compitak “คอมพิทักษ์” เกิดขึ้นจาก สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์  หรือ “CIPAT”

ติดต่อสอบถามได้ที่

สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่ เลขที่ 48/6 หมู่ 1  ซอยแจ้งวัฒนะ 14  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 02-982-5454 (อัตโนมัติ) สายด่วน (Hotline) : 086-445-5366, 095-552-8591 โทรสาร : 02-982-4004