สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ หรือชื่อย่อว่า ส.น.ท.ซ

เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Cyber Innovation Promotion Association of Technology ย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า CIPAT

พันธกิจ (Mission)

สร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ประโยชน์กับกิจกรรมและโครงการจากทางสมาคม โดยสนับสนุนการนำนวัตกรรมทางไซเบอร์ที่เป็นของคนไทยพัฒนาขึ้นและใช้เองภายในประเทศ

ซึ่งโครงการ “คอมพิทักษ์ Compitak” อินเทอร์เน็ตสะอาด ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของทางสมาคมฯ

เพราะทางสมาคมฯ มองเห็นว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีการแพร่หลายและเข้าถึงทุกคนครอบคลุมการใช้งานทั่วประเทศในเร็ววันนี้ การเข้าถึงข้อมูลเช่นนี้เองไม่เฉพาะแต่ผู้ใหญ่จะเป็นหลักในการใช้งาน แต่เด็กและเยาวชนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เช่นกัน ในโลกอินเทอร์เน็ตมีทั้งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมซึ่งบางครั้งเด็กและเยาวชนของเราไม่สามารถแยกแยะความถูกผิดเหล่านั้น อีกทั้งเทคโนโลยีในการป้องกันภัยคุกคามที่มากับเนื้อหาเหล่านี้ยังต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีในต่างประเทศซึ่งเทคโนโลยีในต่างประเทศนั้นก็ยังไม่มีการคัดกรองเนื้อหา (Content) ที่เป็นภาษาไทย อย่างแท้จริง  จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ทีมงานพัฒนา SRAN ได้เข้าเป็นสมาชิกในสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT ได้ต้องการที่จะอาสาในการพัฒนาซอฟต์แวร์และลุงทุนเทคโนโลยีบนระบบคลาว ซึ่งได้มีการลงทุนด้านโครงสร้าง (Infrastructure) นี้ขึ้นเพื่อให้คนไทยได้ใช้กันอย่างทั่วถึง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

 

รายละเอียดสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT)

 

 

ในการสนับสนุนโครงการคอมพิทักษ์

 

ชื่อบัญชี สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์

บัญชีเลขที่  247-2-21059-6

คอมพิทักษ์ เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร  โดยมีสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์