กรณีศึกษาการคัดกรองข้อมูลผ่าน Google

posted in: ข่าวสาร | 0

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้ว

จากคำว่า “คิดอะไรไม่ออก ให้ถามพี่กรู”  ใช่พี่กรู  ไม่ใช่ใครอื่นนั้นคือ Google   ซึ่งเป็นระบบ Search engine ที่ทั่วโลกใช้กัน ประเทศไทยเราก็นิยมใช้อย่างมาก บริการของ Google  มีหลายประเภท หนึ่งในนั้นคือการค้นหาข้อมูล   ผู้ใหญ่ใช้ได้ เด็กก็ใช้ได้เช่นกัน  แล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่า เด็กและเยาวชน จะเข้าถึงข้อมูลอันไม่เหมาะสม ได้เมื่ออยู่ลำพัง  ด้วยว่าเด็กและเยาวชน ยังไม่สามารถแยกแยะข้อมูลได้ดีเหมือนผู้ใหญ่ ดังนั้นการสร้างสื่อสร้างสรรค์อย่างหนึ่ง คือการคัดกรองการค้นหาข้อมูลให้เด็กและเยาวชนรับแต่สิ่งที่เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์  จึงเป็นที่มาว่าทางโครงการคอมพิทักษ์ Compitak Project ได้จัดทำขึ้นสามารถคัดกรองการค้นหาคำหรือประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม ทั้งที่เป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

จากนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งในการใช้ Compitak เพื่อคัดกรองการค้นหาข้อมูลบน Google

ก่อนใช้งาน

การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบสืบค้นข้อมูล Google นั้นทำได้ง่ายดาย เพียงอยากรู้อะไรก็ค้นหาและพิมพ์คำค้นไปใน Google ก็สามารถที่จะได้รับรู้ข้อมูลที่ต้องการได้ ดังนั้นการค้นหาคำ / ประโยค ต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนในยุคสมัยนี้ค้นหาข้อมูลตามลำพังได้เอง รวมไปถึงเด็กและเยาวชน

วันหนึ่งเด็กชายเอ  อายุ 9 ขวบ ได้ค้นหาข้อมูลโดยใช้คำว่า

ภาพที่ 1 ผลลัพธ์การสืบค้นข้อมูลของเด็กชายเอ

ถ้าหากดูจากเครื่องคอมพิวเตอร์การตั้งค่า DNS จากเครื่องเป็น 8.8.8.8  ซึ่งเป็น DNS ของค่าย Google เองยังไม่สามารถกรองเนื้อหาภาษาไทยจากการสืบค้นข้อมูลของเด็กชายเอ  จะได้ผลลัพธ์ที่ยังไม่ถูกกลั่นกลองข้อมูล

 

เมื่อเด็กชายเอ ได้คลิกค้นหาไปที่ดูรูปภาพ และคลิปวิดีโอ

ภาพที่ 2 ภาพที่เด็กชายเอ ปรากฎขึ้นเป็นภาพที่เด็กอายุต่ำกว่า 13 ไม่ควรได้เห็นจึงปรากฎขึ้นบนเครื่องมือค้นหาข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกเช่น Google ที่ไม่ได้มีการกลั่นกลองข้อมูลที่เป็นภาษาไทย

 

เมื่อทำการใช้งานและเปลี่ยนค่าตามที่แนะนำของ Compitak

ภาพที่ 3 จากคำเดิมที่ค้นหาใน Google ระบบ compitak ได้ทำการกลั่นกลองไม่สามารถมองเห็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมได้

เมื่อเด็กชายเอได้คลิกดูรูปภาพจากคำเดิม ก็จะพบรูปภาพและคลิปวิดีโอที่ถูกคัดกรองนำแต่เนื้อหาเชิงบวกให้เด็กชายเอได้รับรู้ดังภาพที่ 4 ข้างล่าง

ภาพที่ 4 ภาพและวิดีโอที่ถูกคัดกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมออกไปจากระบบสืบค้นข้อมูล Google