ด้วยข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันล้วนมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันเป็นอันมาก เรากำลังเข้าสู่ยุคการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วทุกที่ บนสภาวะ การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data อันเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญหน้าทุกครั้งที่อยู่หน้าจอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความท้าทายกับการใช้ชีวิตให้สมดุลและปรับตัวให้เข้ากับข้อมูลข่าวสารที่ผ่านเข้าสู่สายตาเรา ทุกที่มีแต่การออนไลน์ขึ้น ไม่ว่าการติดต่อสื่อสาร การทำธุรกิจ การหาข้อมูลต่างๆ ล้วนต้องพึ่งพาการออนไลน์

การเข้าถึงข้อมูลไม่ใช่มีเพียงแต่ผู้ใหญ่ที่เข้าถึงข้อมูลได้อีกต่อไป เด็กอันเป็นเยาวชนของชาติก็เข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้เช่นกัน การเข้าถึงข้อมูลของเด็ก และ ผู้ใหญ่ ย่อมแตกต่างกันอันเนื่องจากเด็กนั้นยังไม่สามารถแยกแยะถึงข้อมูลที่ได้พบเจอบนโลกออนไลน์ได้มากกว่าผู้ใหญ่

ดังนั้นหากมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลอันไม่เหมาะสมและอันเป็นภัยอันตรายต่อเยาวชนของเราย่อมเป็นสิ่งที่ดี ดังนั้นการจัดทำเทคโนโลยีที่คิดว่าเหมาะสม สะดวกในการใช้งาน และเข้าถึงกับคนที่ไม่จำเป็นต้องรู้เทคนิคมากก็สามารถใช้งานได้ เพราะทางเราได้เล็งเห็นว่าส่วนนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาบุคลากรอันมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้นตั้งแต่เยาวชนที่ต้องได้รับการคัดกรองข้อมูลอันไม่เหมาะสมและส่งเสริมข้อมูลอันมีคุณค่าในการพัฒนาการของเยาชนอันเป็นอนาคตของประเทศ จึงเห็นว่าควรจัดทำโครงการนี้ขึ้น

เรามีความตั้งใจทำโครงการนี้ เท่าที่จะมีกำลังทำได้ โดยใช้ชื่อโครงการนี้ว่า“Compitak” หรือ คอมพิทักษ์ จะเป็นตัวช่วยคัดกรองข้อมูลอันไม่พึ่งประสงค์ และสามารถป้องกันภัยอันตรายจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับเด็กและเยาวชนได้ โดยให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

อีกทั้งระบบ Content Filtering ที่ใช้งานกันอยู่ส่วนใหญ่เป็นของต่างประเทศ ดังนั้นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมจึงถูกคัดกรองที่ภาษาอังกฤษ หากเป็นเนื้อหาภาษาไทย นั้นซอฟต์แวร์ที่ใช้กันมักจะไม่รู้จักและไม่สามารถคัดกรองเนื้อหาได้ครบตามพื้นที่ประเทศนั้นจึงควรจัดทำระบบดังกล่าวเองเพื่อความถูกต้องและแม่นยำในการคัดกรอง จึงเป็นเหตุให้เราต้องมาจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่ออย่างน้อยจะได้มีจุดตั้งต้นการมีคลังข้อมูลในการกลั่นกรองข้อมูลของเราใช้ขึ้นได้เอง

 

และหวังว่าโครงการเล็กๆ นี้จะประโยชน์กับสังคมในยุคดิจิทัลได้ไม่มากก็น้อย

ดังเช่นอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ได้เคยกล่าวว่า “Only a life lived for others is a life worth while.”

ชีวิตที่ทำเพื่อคนอื่น นั้นคือคุณค่าต่อการมีชีวิต

Nontawatt S.

20/03/61