เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ให้มีการจัดเก็บข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ หรือ เรียกว่า Log files  ดังนั้นเว็บไซต์สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมทางไซเบอร์ จึงได้จัดทำการจัดเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์  ที่เว็บไซต์ทางการของสมาคมฯ

สำหรับผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ และภายใต้โดเมน cipat.org ทั้งหมด

โดยมี Log files ประกอบด้วย

  • วันเวลา
  • ไอพีแอดเดรสต้นทาง (ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์)
  • URI เส้นทางการเรียกใช้ข้อมูล
  • ค่าชนิดของระบบปฏิบัติการ และ บราวเซอร์ผู้ใช้บริการ และขนาดหน้าจอ
  • การเก็บบันทึกค่า Cookie เพื่อได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การยืนยันความถูกต้องและสมบูรณ์ของการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log integrity)
  • การจัดเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ทำตามมาตรฐาน มศอ. 4003.1-2552 ฉบับแก้ไขปี 2560

หากมีการกระทำอันใดที่เข้าข่ายกระทำผิดต่อกฎหมาย ไม่ว่าเป็นการโจมตีเว็บไซต์ การพยายามที่เข้าสู่ระบบโดยมิชอบ และความพยายามที่หยุดการทำงานของเว็บไซต์ ภายใต้โดเมน cipat.org  จะมีการเก็บบันทึกข้อมูลการกระทำไว้ เพื่อเอาผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2560

ทั้งนี้จึงเรียนเพื่อให้ทราบ

คณะทำงานสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์

16 ตุลาคม 2560

 

ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีการเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์