กรณีศึกษาการคัดกรองข้อมูลผ่าน Google

posted in: ข่าวสาร | 0

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้ว จากคำว่า “คิดอะไรไม่ออก ให้ถามพี่กรู”  ใช่พี่กรู  ไม่ใช่ใครอื่นนั้นคือ Google   ซึ่งเป็นระบบ Search engine ที่ทั่วโลกใช้กัน ประเทศไทยเราก็นิยมใช้อย่างมาก บริการของ Google  มีหลายประเภท หนึ่งในนั้นคือการค้นหาข้อมูล   ผู้ใหญ่ใช้ได้ เด็กก็ใช้ได้เช่นกัน  แล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่า เด็กและเยาวชน จะเข้าถึงข้อมูลอันไม่เหมาะสม ได้เมื่ออยู่ลำพัง  ด้วยว่าเด็กและเยาวชน ยังไม่สามารถแยกแยะข้อมูลได้ดีเหมือนผู้ใหญ่ ดังนั้นการสร้างสื่อสร้างสรรค์อย่างหนึ่ง คือการคัดกรองการค้นหาข้อมูลให้เด็กและเยาวชนรับแต่สิ่งที่เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์  จึงเป็นที่มาว่าทางโครงการคอมพิทักษ์ Compitak Project ได้จัดทำขึ้นสามารถคัดกรองการค้นหาคำหรือประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม ทั้งที่เป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ จากนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งในการใช้ Compitak เพื่อคัดกรองการค้นหาข้อมูลบน Google ก่อนใช้งาน การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต … Continued

ทำไมถึงต้องใช้ Compitak

posted in: ข่าวสาร | 0

9 เหตุผลที่ต้องใช้   1) เหมาะกับผู้ปกครองที่ต้องการความปลอดภัยในการท่องอินเทอร์เน็ตให้กับตนเองและบุตรหลาน :  เทคโนโลยีนี้จะออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลอันไม่เหมาะสมและภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากการใช้งานสำหรับเด็กและเยาวชน แต่ยังเหมาะกับ คนทุกเพศทุกวัย ที่ไม่อยากให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองติดไวรัส (Malware) และถูกหลอกลวงตามเว็บไซต์  (Phishing) หรือแม้กระทั่ง Application ที่โหลดมาใช้งานบนแท๊ปเล็ต และมือถือจะปลอดภัยขึ้นเพราะทาง Compitak มีฐานข้อมูลเว็บไซต์ โดเมน และแอฟลิเคชั่น ที่มีความเสี่ยงภัยต่อผู้ใช้งานทำให้ปลอดภัยขึ้น 2) ไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรี) : การให้บริการนี้ผ่านาทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ ซึ่งจุดประสงค์หลักเพื่อให้บริการนี้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 3) เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมถูกตรวจสอบ คำ เนื้อหาที่เป็นภาษาไทย : ทางสมาคมฯ ได้ร่วมมือกับ SRAN Technology ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ได้รวบรวมค่า Blacklist และกำหนดค่าเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้อย่างสม่ำเสมอเพื่อระบบ Compitak ได้มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันภัย 4) ฐานข้อมูลมีความจุจำนวน Blacklist … Continued

Compitak เหมาะกับใคร

posted in: ข่าวสาร | 0

“ปัจจุบันจะพบว่าภัยคุกคามที่เกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะเข้าถึงตัวบุคคล (personal) มากกว่าเข้าถึงองค์กร (office) เพราะบุคคลทั่วไปใช้สมาร์ทโฟม และ แท็ปเล็ตในการติดต่อสื่อสาร การหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และการใช้แอฟลิเคชั่น ผ่านสมาร์ทโฟม ก็มีการติดต่อสื่อสารเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอด ดังนั้นหากมีระบบป้องกันภัยคุกคาม Compitak จะช่วยให้เด็กและเยาวชนไทย ห่างไกลจากภัยร้ายทางอินเทอร์เน็ตได้” จุดเด่นอย่างของ Compitak คือการใช้งานที่สะดวก ง่ายในการติดตั้ง ไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ใดๆ Compitak เหมาะกับใคร ? (1) เหมาะกับผูปกครองที่ต้องการควบคุมเนื้อหาไม่เหมาะสมทางอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าเป็นการค้นหาจาก Search engine  ของลูกหลานที่อาจจะค้นหาข้อมูลแล้วพบกับเว็บไซต์ หรือ ข้อมูลอันไม่เหมาะสมได้   (2) เหมาะกับโรงเรียนสถาบันการศึกษาที่มีเด็กและเยาวชน ที่ต้องการคัดกรองเนื้อหาไม่เหมาะสม ให้กับเด็กและเยาวชน ในสถาบันการศึกษา ผ่านระบบ Firewall และ DNS … Continued

บริการป้องกันเนื้อหาไม่เหมาะสมจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต

posted in: ข่าวสาร | 0

เพื่อช่วยในการป้องกันภัยคุกคามที่เกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต อันได้แก่ ภัยคุกคามที่เกิดจาก Virus / Malware , Phishing , Spam และคัดกรองเนื้อหาไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน อันได้แก่ เนื้อหาที่กระทบต่อความมั่นคงของสถาบันหลักประเทศ , เนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย , เนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งลามกอนาจาร และเนื้อหาเกี่ยวกับการพนัน เป็นต้น โดยทำงานร่วมกับระบบ Cloud Computer เพื่อใช้ในการคัดกรองข้อมูล รองรับการทำงานทุกระบบปฏิบัติการ และทุกแพลตฟอร์ม ทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค มือถือแบบสมาร์ทโฟน รวมถึงอุปกรณ์แท็ปเล็ต โดยไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ใดๆ   มี 3 ส่วนที่ตั้งคำถามขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังนี้ (1) ทำอย่างไร ให้ประชาชนชาวไทยได้ลดการแพร่ระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์  (Anti virus/Malware) … Continued