ทำไมถึงต้องใช้ Compitak

posted in: ข่าวสาร | 0

9 เหตุผลที่ต้องใช้

 

1) เหมาะกับผู้ปกครองที่ต้องการความปลอดภัยในการท่องอินเทอร์เน็ตให้กับตนเองและบุตรหลาน :  เทคโนโลยีนี้จะออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลอันไม่เหมาะสมและภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากการใช้งานสำหรับเด็กและเยาวชน แต่ยังเหมาะกับ คนทุกเพศทุกวัย ที่ไม่อยากให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองติดไวรัส (Malware) และถูกหลอกลวงตามเว็บไซต์  (Phishing) หรือแม้กระทั่ง Application ที่โหลดมาใช้งานบนแท๊ปเล็ต และมือถือจะปลอดภัยขึ้นเพราะทาง Compitak มีฐานข้อมูลเว็บไซต์ โดเมน และแอฟลิเคชั่น ที่มีความเสี่ยงภัยต่อผู้ใช้งานทำให้ปลอดภัยขึ้น

2) ไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรี) : การให้บริการนี้ผ่านาทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ ซึ่งจุดประสงค์หลักเพื่อให้บริการนี้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

3) เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมถูกตรวจสอบ คำ เนื้อหาที่เป็นภาษาไทย : ทางสมาคมฯ ได้ร่วมมือกับ SRAN Technology ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ได้รวบรวมค่า Blacklist และกำหนดค่าเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้อย่างสม่ำเสมอเพื่อระบบ Compitak ได้มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันภัย

4) ฐานข้อมูลมีความจุจำนวน Blacklist จำนวนได้มากโดยไม่กระทบการทำงาน :  กว่า 500,000 เว็บไซต์และโดเมน ได้โดยไม่กระทบต่อการทำงานเดิม

5) ฐานข้อมูลที่ใช้งานมีเรื่องตรวจภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต  : ตรวจพวกเว็บไซต์ โดเมน และ แอฟลิเคชั่น ที่เป็นไวรัส (Malware) , เป็นการหลอกลวง (Phishing) และเป็นข้อมูลขยะ (Spam) โดยนำฐานข้อมูลชั้นนำระดับโลกมาใช้ไม่ว่าเป็น SpamHaus , Virustotal,  ISC SANS และ Cymru Team

6) ไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ : ที่เครื่องคอมพิวเตอร์  มือถือ และแท๊ปเล็ต  ก็สามารถใช้งานได้

7) มีความสะดวกสบายในการติดตั้ง : พร้อมใช้งานติดตั้งในลักษณะ Plug and Play ใช้งานได้สะดวกแม้ผู้ที่ไม่มีความชำนาญได้ IT ก็สามารถติดตั้งและใช้งานได้เอง

8) ครอบคลุมการใช้งาน : ด้วยอุปกรณ์เป็นการกระจายสัญญาณ Wi-Fi  และอุปกรณ์ยังรองรับอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการทำงานแบบ Router , AP และตัวกระจายสัญญาณได้ จึงเหมาะครอบคลุมพฤติกรรมการใช้

9) ให้ความสำคัญการเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพ : เมื่อมีการคัดกรองข้อมูลที่เหมาะสมแล้ว การท่องอินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชนย่อมมีคุณภาพและสร้างสรรค์โลกแห่งการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่